Voor projectondersteuning

Indienen van aanvragen

Aanvragen voor projectondersteuning kunnen met ingang van 1 januari 2022 uitsluitend nog digitaal worden ingediend middels het aanvraagformulier (zie button hieronder)

Aanvragen voor ondersteuning van projecten

  1. Alleen kleinschalige maatschappelijke projecten komen in aanmerking voor een gift.
  2. Uitsluitend bestuursleden of de directie van een organisatie die in aanmerking wil komen voor ondersteuning van een maatschappelijk project, kunnen een aanvraag indienen. 
  3. De instelling krijgt schriftelijk bericht van de bestuursbeslissing, doorgaans binnen twee maanden na ontvangst van de aanvraag.
  4. Een gift wordt uitsluitend overgemaakt naar de instelling die het verzoek indient.

Belangrijk om te weten

  • Het bestuur beslist op grond van de doelstelling van het Pape-Fonds over wat verstandig of rechtvaardig is.
  • De financiële ondersteuning is altijd een schenking.
  • In beginsel wordt er alleen in Nederland geholpen.
  • Financiële ondersteuning wordt alleen gegeven aan organisaties zonder winstoogmerk. 

Privacy

Hoe wij omgaan met uw privacy kunt u lezen in onze Privacyverklaring.