Voor projectondersteuning

Indienen van aanvragen

Aanvragen voor ondersteuning van projecten

  1. Alleen kleinschalige maatschappelijke projecten komen in aanmerking voor een gift.
  2. Het Bestuur of de directie van organisatie die in aanmerking wil komen voor ondersteuning van een maatschappelijk project, stuurt een schriftelijke aanvraag. De aanvraag dient in ieder geval te bevatten: een recente jaarrekening, een kopie van de statuten, een uittreksel van de Kamer van Koophandel, een duidelijk projectplan, een gespecificeerde begroting en een dekkingsplan.
  3. De instelling krijgt schriftelijk bericht van de bestuursbeslissing, doorgaans binnen twee maanden na ontvangst van de aanvraag.
  4. Het geld wordt uitsluitend overgemaakt naar de instelling die het verzoek indient.

Belangrijk om te weten

  • Het bestuur beslist op grond van de doelstelling van het Pape-Fonds over wat verstandig of rechtvaardig is.
  • De financiële ondersteuning is altijd een schenking.
  • In beginsel wordt er alleen in Nederland geholpen.
  • Financiële ondersteuning wordt alleen gegeven aan organisaties zonder winstoogmerk.

Privacy

Hoe wij omgaan met uw privacy kunt u lezen in onze Privacyverklaring.