Algemeen

De Stichting Pape-Fonds is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nummer: 41151317.

Stichting Pape-Fonds is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN). Het Pape-Fonds onderschrijft de gedragscode van de FIN.

 

De Belastingdienst heeft de Stichting Pape-Fonds aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.