Algemeen

De Stichting Pape-Fonds is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nummer: 41151317.

Het bestuur van Stichting Pape-Fonds verklaart te voldoen aan de FIN – normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN – normen Goed Bestuur ingediend, welke periodiek getoetst moet worden. Dit is voor het laatst gebeurd in 2021.
Stichting Pape-Fonds is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN).
De Belastingdienst heeft de Stichting Pape-Fonds aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.