Historie

Liefdadigheid in stilte

Mr. Carel W.J.J. Pape
1840 - 1918

Mr. Cornelis P.D. Pape
1841 - 1922

De Stichting Pape-Fonds is opgericht op 26 mei 1922. Het vermogen van de stichting is gevormd uit het kapitaal van de familie Pape. De laatste telgen van dit geslacht,  de broers Cornelis en Carel Pape, stierven kinderloos. Het idee om het familiekapitaal onder te brengen in een fonds, komt van Carel Pape. Na zijn dood in 1918 geeft zijn jongere broer Cornelis vorm aan dit fonds. Hij formuleert de doelstelling heel ruim: "het verlenen van financiële steun, daar, waar zulks naar het oordeel van het bestuur doelmatig zal zijn".

Beide broers worden geboren in Den Bosch en bezoeken daar de lagere school en het gymnasium. Na de benoeming van hun vader tot lid van de Hoge Raad verhuist het gezin naar het westen. Na hun middelbare school schrijven beide broers zich in Leiden in als student rechten.

Na zijn studie vestigt Carel zich als advocaat en procureur in Den Haag. Later bekleedt hij functies binnen de Rechtbank te Leiden  en  te Den Haag. Op 46 jarige leeftijd neemt hij ontslag en richt zich op het beheer van het familievermogen en zijn nevenactiviteiten in de stad Leiden. Carel Pape overlijdt op 14 maart 1918 in Den Haag .

Zijn jongere broer Cornelis start ook na voltooiing van zijn rechtenstudie met een promotie, een carrière als advocaat en  procureur in Den Haag. Daarna is hij auditeur-militair bij de militaire rechtbank, waar hij in 1891 eervol ontslag krijgt. Hij trekt zich als ambteloos burger terug in zijn woning in Den Haag, al vervult hij in die jaren nog een groot aantal bestuursfuncties. Hij kiest voor een zeer sober bestaan en in de stilte van zijn studeerkamer  leest hij veel. Met het klimmen der jaren gaat zijn belangstelling steeds meer uit naar filosofische en theologische werken. Hij overlijdt op 26 mei 1922.

De broers  doen  bij leven al vele schenkingen, zowel aan culturele als sociale doelen. Met name Cornelis Pape heeft  een sterk filantropische inslag en doet veel schenkingen op het terrein van de armenzorg. Na de dood van zijn broer is Cornelis  al een oude man, zwak van gestel maar nog altijd begeesterd door de gedachte anderen van dienst te kunnen zijn. 

De studie tijd in Leiden ervaren beide broers als de beste periode van hun leven. Leiden wordt de favoriete stad van de gebroeders Pape. Om hun dank aan de Sleutelstad te vertolken, wordt in 1918 een grote verzameling schilderijen, porselein, meubilair en zilverwerk geschonken aan museum de Lakenhal. Om ruimte te bieden aan deze collectie, financiert Cornelis een forse uitbreiding van het museum.  De Pape-zalen kunt u er nog steeds bewonderen.

De gebroeders Pape waren echte filantropen die hun liefdadigheid vooral in stilte bedreven. In hun daden lijkt het hart een grotere stem te hebben dan de ratio.

In deze lijn hebben de bestuursleden van het Pape-Fonds sinds de oprichting van de Stichting in 1922 steeds gewerkt: aandacht is er vooral voor steun aan personen in moeilijke financiële omstandigheden. Helpen waar het doelmatig is, de opdracht van de gebroeders Pape volgend.