Voor wie?

Aanvragen ten behoeve van hulpverlening aan particulieren

Aanvragen ten behoeve van hulpverlening aan particulieren in financiële nood kunnen uitsluitend worden ingediend door een professionele hulpverlener, die verbonden is aan een instelling voor maatschappelijke dienstverlening of zorginstelling. Dit zijn bijvoorbeeld het Algemeen maatschappelijk werk, het wijkteam, instellingen voor psycho-sociale dienstverlening, sociaal-juridische dienstverlening, organisaties voor maatschappelijke opvang, het ziekenhuis, het revalidatiecentrum, de ergotherapeut, of een Blijf van mijn lijf huis. 

Uitsluitend professionele hulpverleners kunnen aanvragen indienen bij het Pape-Fonds. De mogelijkheid van aanvragen staat niet open voor vrijwilligersorganisaties, belangenplatforms, eenmanszaken, vennootschappen onder firma, onderaannemers en ZZP-ers. 

Aanvragen voor inwoners van Den Haag, Rotterdam en Amsterdam worden in eerste instantie gedaan bij het Urgente Noden fonds van de desbetreffende Gemeente. 

Bewindvoerders kunnen een aanvraag indienen, indien zij geaccrediteerd zijn bij de Rechtbank en een (volwaardig) lidmaatschap hebben verworven van bepaalde –door het bestuur benoemde- brancheverenigingen voor professionele bewindvoerders. Voor aanvragen door bewindvoerders geldt dat bij de aanvraag de beschikking tot onderbewindstelling moet worden meegestuurd. 

Een aanvraag kan niet door de cliënt zelf worden ingediend.

Lees verder over de aanvraagprocedure ten behoeve van hulpverlening aan particulieren.

Aanvragen ten behoeve van projecten

Aanvragen ten behoeve van projecten worden uitsluitend schriftelijk ingediend door stichtingen en verenigingen. Bijdragen kunnen worden gegeven voor het uitvoeren van kleinschalige maatschappelijke projecten.