ANBI-rapportage

Formulier Publicatieplicht ANBI

In het Meerjaren Beleidsplan 2021-2023 worden de doelen, de middelen en de criteria voor schenkingen beschreven. U treft hier eveneens een beschrijving van de werkwijze van het bureau en de rol van het bestuur van het Pape-Fonds.

Financiële verantwoording wordt afgelegd in